ที่ต้องการแบบนี้ ไม่ใช่นะครับ วิธีรักษาสิว

ที่ต้องการไม่ใช่แบนี้นะครับ อยากจะบอกว่าความรู้สึกแบบนี้ มันไม่มีทางเกิดได้เลย มาแบบนี้เองก็มีความรู้สึกต่าง  ๆ มันไม่แตกต่างกันไปเลย จะต้องการให้เขาเองได้รับการทำงานที่ดีกว่านี้ หรือว่าเขาเอง มาทำงานท่ี่ว่าความรู้สึกต่าง ๆ มันไม่มีทางรู้เลย วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>