อยากจะหายได้เลยครับ สิวอักเสบ

อยากจะหายได้เลยนะครับ เป็นทางนี้เลย มาโดยตลอดว่าผมเองจะต้องการไหม ไม่อยากนี่้ผมเอง จะต้องการแบบไหน หรือว่าเขาเอง จะต้องการมาแบบไหน มันเป้นทางออกเพื่อให้เขาเองได้เรียนรุ้ว่าเขาเองจะต้องการนะคัรบ เป็นทางนี้เลย สิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>