เจลว่านหางจระเข้ จะต้องการ แบบไหน

เจลว่านหางจระเข้  มักเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับเด็กเป็นส่วนใหญ่และถือเป็นโรคที่สามารถติดต่อได้ทางระบบทางเดินหายใจ โดยผู้ที่เป็นโรคหัดนั้นมักจะมีไข้ขึ้นสูง, ไอมากกว่าปกติ, ตาแดงคล้ายหวัดและมีผื่นแดงเล็กๆขึ้นทั่วทั้งร่างกาย
เจลว่านหางจระเข้  โรคนี้เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดขึ้นกับเด็กมากกว่า โดยผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัดเยอรมันนั้นมักจะมีอาการปวดเมื่อตามตัว, มีไข้ต่ำ, มีผื่นขึ้นตามหน้า คอ ตัวและขาขาและต่อมน้ำเหลืองโตขึ้นเจลว่านหางจระเข้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>