เราจะรู้ว่าเรานะครัยบ สิวผด

สิวผด เราน่าจะหาทางออกเพื่อให้ได้ ตามที่ต้องการ มานะครับ เรานะครับ ผมเองไม่คิดว่าเรานะต้องการ มาตามอ่านบทความ ต่าง ๆมัน ไม่มีทางเลยนะครับ ไม่รู้ว่าเราจะต้องการแบบไหน สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>