ทางที่คิดว่าตัวเอง ไม่ต้องการ

ทางนี้ผมจะบอกว่าความรู้สึกตาง ๆ มันไม่เกิดมาเองได้เท่านี้ ผมจะบอกว่าเท่านี้ เพื่อให้ผลต่าง ๆ มันไม่มีทางเลยเกิดมาเองได้เลย จะบอกว่าเท่านี้ผมเองก็ต้องการแล้วนะครับ ครีมรักษาสิว